Ventilations Centrum i Enköpings ekonomiska förening är bildat av ventilationsföretagen i Enköping med omnejd i samarbete med Enköpings kommun.

Syftet är att stödja och stimulera ventilationsutvecklingen. Ett led i detta är att vidareförmedla den kunskap i Ventilationsteknik som finns inom Ventilations Centrum och dess medlemmar.

Bahco Ventilation var ett ledande företag inom ventilationsbranschen med hög kompetens inom utveckling, produktion och marknadsföring. Tyvärr drabbades branschen starkt av konjunkturnedgången i slutet av 90-talet. Resultatet blev nedläggningar med allvarliga konsekvenser för sysselsättningen i vår region. Bland de personer som stod utan arbete fanns många entreprenörer och kompetenta ventilationstekniker. Många startade företag och ett stort antal av dessa företag och Enköpings Kommun bildar idag kärnan i Ventilations Centrum. För att ta tillvara och förmedla den gedigna kunskapen inom Ventilationsteknik som finns bland våra medlemmar, så är föreningens inriktning bl.a. att bedriva utbildning inom Ventilationsteknik.

Det hela startade med Gymnasial ventilationstekniker utbildning 1991 och har fortsatt med Yrkeshögskoleutbildning för Ventilationsingenjörer, vi har tills dags datum utbildat 150 Ventilationsingenjörer, en utbildning som vi fortfarande bedriver, så även utbildning av Ventilationstekniker.

2010 fick Ventilations Centrum i uppdrag genom Leonardo da Vinci programmet att utarbeta undervisningsmaterial i Ventilationsteknik med tillhörande lärarhandledning i Gymnasial nivå, detta underlag används av Svenska Gymnasieskolor idag.

2016 genomförde Ventilations Centrum distansutbildning i Styr & Reglerteknik genom Yrkeshögskolan i Enköping.

Ventilations Centrum har genomfört ett antal kundanpassade utbildningar inom ventilation till kommuner och företag, en verksamhet som vi fortfarande bedriver.

Sen 2011 har Ventilations Centrum bedrivit rikstäckande utbildning för OVK , om- och nycertifiering, (OVK står för ”Obligatorisk ventilations kontroll”) så även kurser för kommunala handläggare och handläggare på Länsstyrelser av OVK. En verksamhet som vi fortfarande bedriver.

För att så många som möjligt ska kunna delta i någon av våra utbildningar, så arbetar vi med att utforma våra kurser så att de kan genomföras som distansutbildning, där kursdeltagaren kan delta i kursen hemifrån på sin egen dator med samma kommunikationsmöjligheter som i ett konferensrum/lärosal.