En dagskurs (09:00 – 16:00)

Kursen kommer att belysa följande punkter:

  • Självdragsventilation (S-system)
  • Frånluftssystem ( F-system)
  • Balanserad ventilation ( FT-system)
  • Balanserad ventilation med värmeåtervinning

(FTX-system)

  • Systembegrepp och systemdefinitioner
  • Omblandande luftföring
  • Deplacerande luftföring

I kursen ingår:

Kursdokumentation

FM kaffe med smörgås

Lunch

EM kaffe med kaka.

Kursavgift: 6000 kr exl. moms